Zpět
23.09.2023, Dana Kulhánková

Taneční kroužek

Zahájení kroužku pro přihlášené děti bude 4. 10. 2023 a dále každou středu. Budou dvě skupiny, jedna od 15.00 do 15.45 a druhá od 15.45 do 16.30 hodin. Do konce září je třeba zaplatit částku 480,- Kč za měsíce říjen, listopad, prosinec a leden. Bližší informace u své paní učitelky, určeno pro děti ze třídy Ježků, Sluníček a Mravenců.


Fotogalerie