Zpět
11.05.2020, Martina Holubová

13. 5. znovuotevření mateřské školy pro všechny děti

Dne 13. 5. 2020 znovu otevíráme naši mateřskou školu pro všechny děti.

Změna provozu:

Z důvodu zamezení většího kontaktování dětí z různých tříd budou oba pavilony otevřeny od 6:00 do 16:30. To znamená, že děti z pravého pavilonu (II. a IV. třída) budou již od 6:00 přijímány zde a nikoliv v I. třídě, jak to bylo dříve. Současně budou odcházet odpoledne domů také z tohoto pavilonu. 

Děti i doprovod budou vcházet i odcházet ze školy s nasazenou rouškou. Roušku dítěte po příchodu do šatny vložíte do doneseného mikroténového sáčku a dáte i se jménem dítěte do poličky. 

Děti a pedagogové nemusejí v prostorách školy roušku nosit.

V mateřské škole jsou striktně dodržována všechna předepsaná hygienická pravidla. 

DŮLEŽITÉ - Do mateřské školy nepřijímáme děti, které mají kašel, rýmu nebo teplotu!!!  Mohlo by se jednat o příznaky nákazy koronavirem a tím by mohlo dojít k ohrožení zdraví ostatních dětí i zaměstnanců školy. Důrazně proto žádáme všechny rodiče, aby toto pravidlo dodržovali. 

Opakovaně připomínáme, že nejpozději první den, kdy dítě přijde do školy, musí zákonný zástupce na místě vyplnit a podepsat "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" a současně se musí seznámit s tzv. osobami s rizikovými faktory. Jinak dítě přijmout nesmíme. 

Děkujeme všem za pochopení i za vzájemnou spolupráci.


Fotogalerie