Zpět
05.05.2020, Martina Holubová

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

DŮLEŽITÉ:

Zákonný zástupce, který přivede svoje dítě do mateřské školy, je povinen 1 x vyplnit a podepsat "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění". Současně bude poučen o kategorii osob s rizikovými faktory. Bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení rodičem dítě do mateřské školy přijmout nesmíme. 


Fotogalerie