Zpět
17.12.2021, Martina Holubová

Další výskyt covid-19 ve třídě Ježků

Karanténa ve třídě Ježků je z důvodu výskytu nemoci u dalšího dítěte Krajskou hygienickou stanicí prodloužena do 28. 12. včetně. Tentokrát se týká 16 dětí a jejich rodiče již dostali informace od p. učitelky. Rozhodnutí KHS bude opět umístěno do sekce "Pro rodiče - dokumenty". Znovu žádáme rodiče, pokud bude jejich dítě (v rozmezí 19. 12. až 21. 12. ) testováno a výsledek bude pozitivní, aby okamžitě informovali školu. Děkujeme za spolupráci.


Fotogalerie