Zpět
07.04.2021, Martina Holubová

Doplnění informací k otevření mateřské školy dne 12. 4.

Od 12. 4. mohou docházet do mateřské školy bez rozdílu věku také děti rodičů, kteří pracují v integrovaném záchranném systému a v krizové infrastruktuře. Konkrétně se jedná o tyto vybrané profese:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání,

pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

zaměstnanci bezpečnostních sborů,

příslušníci ozbrojených sil,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

zaměstnanci v sociálních službách,

zaměstnanci Úřadu práce ČR,

zaměstnanci ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení,

zaměstnanci Finanční správy ČR.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. 


Fotogalerie