Zpět
07.04.2021, Martina Holubová

Informace k otevření školy dne 12. 4.

Vážení rodiče,

dnes nám přišly datovou schránkou zásadní informace z MŠMT a MZDR k otevření školy i testování dětí.

V pondělí 12. 4. se znovu otevírá naše školka, ale pouze pro děti předškoláky. Ty budou rozděleny do celkem tří tříd, aby jejich počet ve skupině nepřesáhl 15. Každá třída bude v provozu od 6:00 do 16:30, aby se děti z různých skupin nepotkávaly. Seznamy dětí, rozdělených do jednotlivých tříd, najdete na vchodových dveřích.

Děti nebudou muset nosit roušky ani respirátory, zaměstnanci ano.

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno, hned při příchodu do školky. Dětem bude asistovat jeden zákonný zástupce. Počítejte s tím, že stěr a čekání na výsledek bude trvat cca 20 min. U testování bude vždy přítomen také proškolený zaměstnanec školy, který rád poradí co a jak. Pro samotné testování jsou určeny prostory hned za vchodovými dveřmi u obou pavilonů. Vždy vejde jedno dítě s rodičem, ten si dezinfikuje ruce a bude mít nasazený respirátor. Dítě se posadí a rodič provede stěr z nosu dle pokynů zaměstnance. Pak oba opustí budovu a počkají v prostorách školní zahrady na výsledky. Nezapomeňte dodržovat patřičné rozestupy a mějte stále nasazený repirátor. Teprve po odchodu dítěte s rodičem může do budovy vstoupit další. 

Pokud bude ráno doprovázet dítě jiná osoba než rodič, musí mít od zákonného zástupce s sebou jeho písemný souhlas, že dotyčná osoba může asistovat při testování. Ta ho také musí podepsat, stačí napsat zjednodušeně rukou. Škole se odevzdává pouze jednou.

Když rodiče z jakéhokoli důvodu nebudou chtít svoje dítě otestovat, sdělí to neprodleně škole a nechají si ho doma. V tomto případě absence dítěte bude brána jako omluvená. 

Těšíme se na vás


Fotogalerie