Zpět
08.04.2020, Martina Holubová

Informace k zápisu na školní rok 2020/2021

V souladu s opatřením MŠMT k zápisům do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 byl ředitelkám mateřských škol zřizovaných městem Louny stanoven jednotný termín pro zápisy na 4. 5. - 15. 5. 2020. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Formuláře přihlášek budou k dispozici ke stažení na stránkách mateřských škol. Způsoby přihlašování budou zveřejněny v nejbližší době jak na webových stránkách města, tak na stránkách jednotlivých mateřských škol. Osobní podání přihlášek zákonnými zástupci v mateřské škole bude možné ve výjimečných případech za podmínek a v termínech stanovených ředitelkou mateřské školy. 


Fotogalerie