Zpět
13.10.2022, Martina Holubová

Kocour Preventista - 20. 10. - VŠECHNY TŘÍDY

Tento den k nám zavítá společnost ZACHRAŇ ŽIVOT, z. s. se svým zábavným a současně i poučným program s názvem "Kocour Preventista". V každé třídě vystoupí zvlášť a tím zohlední věk jednotlivých dětí. Ty se dozví i prakticky vyzkouší, jak se dává první pomoc, dále získají nové poznatky o práci lékařů, hasičů i policistů. V závěru si potom všichni vyzkoušíme požární poplach.  Cena je 80,- Kč. 


Fotogalerie