Zpět
01.03.2021, Martina Holubová

Možnost umístění dítěte v jiné mateřské škole po dobu našeho uzavření

Pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni v záchranných složkách, je otevřena ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše. 

Od 2. 3. bude otevřena MŠ Kpt. Nálepky pro děti těchto rodičů:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- zaměstnanci obecní policie,

- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 15 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci zařízení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce ČR,

- zaměstnanci ČSSZ a OSSZ,

- zaměstnanci Finanční správy ČR,

- příslušníci ozbrojených sil,

- zaměstnanci MV, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

- pedagogové a nepedagogiční pracovníci určené školy nebo školského zařízení,

- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

- zaměstnanci zařízení školního stravování,

- zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

- zaměstnanci České pošty, s. p.

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi určené školy nebo školského zařízení. 


Fotogalerie