Zpět
02.04.2020, Martina Holubová

Platba školného a stravného během současné krizové situace

Vážení rodiče,

provoz naší mateřské školy probíhá v omezeném režimu.

Po dohodě se zřizovatelem prosíme, abyste i nadále dodržovali termíny pravidelných plateb, ikdyž například vaše dítě zrovna do mateřské školy nechodí. Až současná krizová situace pomine, bude následně provedeno mimořádné celkové vyúčtování a platby za školné budou prominuty - vráceny. Výše a způsob vrácení úplaty bude včas stanoveno ředitelkou školy. 

Informace pro rodiče dětí z jiných mateřských škol, které nyní naši školku, jako spádovou v tomto období, také navštěvují - tyto děti u nás platí pouze úplatu za stravné a to nejpozději do 15. dne v měsíci na daný měsíc (protože školné i nadále hradí ve své kmenové škole). 

Přejeme všem pevné nervy a hlavně hodně zdraví


Fotogalerie