Zpět
23.04.2020, Martina Holubová

Pokyny k zápisu na školní rok 2020/2021

Vzhledem k současné pandemické situaci budou letos probíhat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Na našich webových stránkách v sekci "Pro rodiče - Dokumenty" si najdete a vytisknete tyto dva dokumenty - "Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání" a "Čestné prohlášení o povinném očkování".

Osobní vyzvednutí těchto dvou dokumentů je možné také osobně ve škole, a to ve dnech 4. 5. a 5. 5. mezi 8:00 a 12:00 hodinou. V tomto případě budou dodrženy všechny doporučené hygienické pokyny.

K zápisu je potřeba doložit:

1. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

2. podepsané čestné prohlášení o povinném očkování

3. kopii očkovacího průkazu dítěte

4. kopii rodného listu dítěte

Pozn.: Kopie očkovacího průkazu a rodného listu bude ihned po ověření skartována.

V době od 4. 5. do 15. 5., vždy mezi 8:00 a 12:00 hodinou, můžete následně donést zalepenou obálku do školy (hlavní vchodové dveře - rampa). Obálka bude označena slovem "Zápis" a musí obsahovat všechny čtyři dokumenty, viz výše.

Pro podání žádosti, včetně všech ostatních dokumentů, můžete zvolit i odeslání prostřednictvím datové schránky, emailu s uznaným elektronickým podpisem (elektronický podpis stačí pouze na žádosti o přijetí) nebo poštou. 

Na našich webových stránkách se také seznamte s "Kritérii pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání". Současně upozorňujeme, že datum přijetí žádosti nemá žádný vliv na přijetí či nepřijetí dítěte, ředitelka školy rozhoduje pouze na základě kritérií. 


Fotogalerie