Zpět
19.03.2021, Martina Holubová

Pokyny k zápisu na školní rok 2021/2022

Zápis bude probíhat bez účasti dětí, a to od 5. do 16. 5. 2021. Veškeré dokumenty naleznete v sekci "Pro rodiče - Dokumenty".

  • Vytiskněte a vyplňte "Žádost o přijetí" - nezapomeňte dole podepsat a doplnit datum vyplnění, nejdříve ale od 5. 5.
  • Vytiskněte "Potvrzení praktického dětského lékaře o očkování" a nechte ho lékařem vyplnit (netýká se dětí, které do 31. 8. 2021 dovrší věku min. 5 let).
  • Zkopírujte rodný list dítěte.

Tyto tři dokumenty vložte do obálky, kterou označte slovem "ZÁPIS". Obálku pak doneste do školy, v době zápisu mezi 8:00 a 14:00 hodinou - dodržujte přitom všechna platná nařízení, jako je nasazení respirátoru a dodržení rozestupů min. dva metry. Další možností doručení je zaslání poštou (NE doporučeně), vhození do schránky školy u hlavního vchodu, zasláním datovou schránkou: 8swxe8b. Pokud byste chtěli doručit pomocí emailu na adresu mspremyslovcu.red@seznam.cz , musí žádost obsahovat elektronický podpis.

V případě potřeby lze dané dokumenty vyzvednout již vytištěné ve škole. 


Fotogalerie