Zpět
21.04.2021, Martina Holubová

Projektový den "Země má svátek" - 22. 4.

Ve čtvrtek dne 22. 4. proběhne v naší školce projektový den s názvem "Země má svátek". Zapojí se do něj všechny přítomné děti. Čeká na ně povídání o naší planetě, cestování za poznáním naší Země, pokusy s vodou, stavba planety Země ze stavebnic a víček, sledování naučného DVD Kostičky, plnění úkolů na stanovištích na školní zahradě, kreslení křídou... 


Fotogalerie