Zpět
15.12.2021, Martina Holubová

Uzavření třídy Ježků z důvodu výskytu covid-19

Od 14. 12. do 21. 12. včetně rozhodla Krajská hygienická stanice o uzavření třídy Ježků. Celkem se toto opatření týká 19 dětí. Pokud rodiče předloží negativní výsledek PCR testu (stačí formou sms), mohou svoje děti opět přivést. Když děti neabsolvují tento test, mohou se do školy vrátit nejdříve 22. 12. V případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné, oznámí den předem, kdy se staví ve škole a ředitelka jim předá vyplněnou žádost o ošetřovné, kterou následně předají svému zaměstnavateli. 

Rozhodnutí KHS o uzavření třídy Ježků naleznete na dveřích pravého pavilonu a současně na webových stránkách školy v sekci "Pro rodiče - dokumenty". 

Důležité - žádáme rodiče v případě pozitivního testu, aby okamžitě kontaktovali školu, děkujeme. 


Fotogalerie