Zpět
08.06.2022, Martina Holubová

Výše školného a stravného od 1. 9. 2022

Výše školného k 1. 9. 2022 bude činit 630,- Kč, netýká se dětí předškoláků a dětí, které budou čerpat odklad školní docházky. Výše stravného se zvyšuje na 820,- Kč, protože ceny potravin neustále rostou. Doporučujeme včas změnit trvalé příkazy. Platby budou tedy činit celkem 1.450,- Kč

Děti s odkladem školní docházky budou platit stravné ve výši 900,- Kč. 


Fotogalerie