Zpět
17.03.2021, Martina Holubová

Zapojení mateřské školy do projektu MAP ORP Louny II

V rámci projektu MAP ORP Louny II byla realizována akce na podporu čtenářské pregramotnosti, do které se zapojila i naše mateřská škola, a to několika ilustracemi. Výstupem tohoto projektu je ebook - pohádka "Záchrana princezny Azy z planetky Axal". Pohádku najdete na tomto odkazu: https://www.skolylounsko.cz/spolecne-skolni-projekty 


Fotogalerie