Zpět
26.09.2019, Martina Holubová

Zapojení školy do projektu "Cepík" - Zdravý životní styl předškolních dětí

Letos se naše školka zapojila do projektu "Cepík", který se týká zdravého životního stylu dětí předškolního věku. Do projektu budou zapojeny jak děti (tématicky zaměřená divadelní představení), tak i pedagogové a paní kuchařky (odborná školení). Zajímavá přednáška s volnou diskusí bude připravena koncem školního roku také pro rodiče. 


Fotogalerie