Zpět
02.10.2017, Martina Holubová

MŠ Přemyslovců Louny

Naše mateřská škola byla pro děti otevřena již v roce 1974 a jejím zřizovatelem je Město Louny. Samotná škola se skládá ze tří pavilonů – ve dvou dvoupodlažních pavilonech se nacházejí celkem čtyři třídy a v hospodářské přízemní budově máme ředitelnu, kancelář paní hospodářky, školní jídelnu a prádelnu. Maximální kapacita školy je 100 dětí.

Výhodou naší školy je to, že byla postavena v okrajové části města, stranou dopravního ruchu. Stojí uprostřed rozlehlé školní zahrady, která je zařízena mnoha herními prvky, které průběžně obměňujeme a díky kterým mají naše děti možnost co největšího sportovního a herního vyžití. Často také chodíme v rámci vycházek do místního parku, kterým protéká řeka Ohře a děti tak mají možnost pozorovat a pobývat v krásném přírodním prostředím.

S dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Šťastné dětství“, který pravidelně aktualizujeme. Současně se snažíme nabízet dětem i tzv. nadstandartní aktivity, jako je například výuka anglického jazyka, cvičení dětské jógy nebo hra na zobcové flétny, které nám pomáhají zajišťovat externí lektoři. Pracujeme s interaktivní tabulí, vyrábíme v keramické dílně, jezdíme na nejrůznější výlety, navštěvujeme divadelní představení ve Vrchlického divadle, zveme k nám do školky různé divadelní soubory, zajdeme si ale také třeba zabruslit na zimní stadion apod.

S dětmi u nás pracují plně kvalifikované paní učitelky, které se průběžně dále vzdělávají. Dle aktuální potřeby nám s dětmi pomáhá asistentka pedagoga i školní asistent, příležitostně také pomocnice ve vzdělávacím zařízení. 

Do našeho pracovního kolektivu patří také provozní zaměstnanci, kteří se každý den snaží o to, aby se děti pohybovaly v čistém a vždy uklizeném prostředí a také, aby jim u nás chutnalo.

Každoročně organizujeme dny otevřených dveřích, kdy si případní zájemci mohou v klidu celou naši školku projít a prohlédnout. V případě zájmu si na všechny zájemce uděláme čas i kdykoli během školního roku.

 


Fotogalerie