Zpět
02.10.2017, Martina Holubová

Projekty a spolupráce

Ekologické výukové programy – ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Viana při Schole Humanitas v Litvínově

2017/2018

Koncepce naší mateřské školy je hodně zaměřena na ekologickou výchovu, proto jsme také začali spolupracovat s tímto ekologickým centrem. Zapojila se II., III. a IV. třída. Děti čekají programy, jako např. „Vodní svět“, „Do lesíčka, do lesa“, „Šup do koše?“ a v budoucnu jistě i další.

Projekt: „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

2017/2018

Zapojili jsme se do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, který je realizován Českou obcí sokolskou a probíhá pod záštitou MŠMT. Tento školní rok se zapojila III. a IV. třída. Fotografie z projektu budeme průběžně uveřejňovat na webových stránkách.

Spolupráce s Městskou policií Louny

2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021

Pravidelné přednášky pro děti ze tříd Sluníček a Mravenců na téma prevence.

Projekt: Centra kolegiální podpory v metodice socio - emočního rozvoje předškolních dětí "Dobrý začátek"

2018/2019

Tento školní rok se zapojili dva pedagogičtí pracovníci, kteří každý měsíc dojíždějí na společná setkávání s dalšími pedagogy do MŠ Dobroměřice.

Vzdělávací programy "Vědecké laborky"

2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021

Děti se hravou a zajímavou formou seznamují s úplnými základy nejrůznějších pokusů. Organizuje vzdělávací instituce s akreditadí MŠMTMarstafit. 

Projekt: "Cepík - zdravý životní styl předškolních dětí"

2019/2020; 2020/2021

Projekt je zaměřen na prevenci rizikového chování s důrazem na příjem potravy. Poskytovatelem projektu je Centrum podpory zdraví, z. ú. Projekt bude probíhat po celý školní rok a obsahuje tři divadelní představení pro děti ("Zdravá výživa", "Pitný režim", Pohybové aktivity s názvem "Cirkus Cepík"), dále proběhne Poradna pro výživu pro rodiče formou přednášky a volné diskuze, školení pro pedagogické pracovníky a školení pro p. kuchařky. 

Ekologický projekt: "Hravě s odpady"

2019/2020; 2020/2021

Projekt probíhá ve spolupráci s Ekologickým centrem Most pro Krušnohoří. 


Fotogalerie