Zpět
07.09.2017, Martina Holubová

Berušky

Do třídy berušek chodí naše nejmladší děti ve věku dvou a tří let. Hlavní důraz klademe na postupnou adaptaci na prostředí mateřské školy. S dětmi nám pomáhá profesionální chůva. Děti se zde učí, jak navazovat svoje první přátelství s kamarády, učí se základům správného stolování a sebeobsluze. Většina činností probíhá formou her. 


Fotogalerie