Zpět
07.09.2017, Martina Holubová

Mravenci

Tato třída je plná předškoláků a dětí, čerpajících odklad školní docházky. Systematicky se s dětmi připravujeme na vstup do základní školy, většina činností stále probíhá formou her. V případě potřeby s dětmi pomáhá školní asistent. Děti mohou navštěvovat různé zájmové kroužky, jako například kurz bruslení, kurz plavání, zájmový kroužek angličtiny apod. Děti z této třídy se také zúčastňují různých jednorázových akcí, které jsou připravovány jinými subjekty právě pro předškoláky. 


Fotogalerie