Zpět
07.09.2017, Martina Holubová

Mravenci

Tato třída je plná předškoláků a dětí, čerpajících odklad školní docházky. Nad rámec ŠVP PV u dětí rozvíjíme pracovně výtvarné  a pohybově taneční činnosti. Systematicky se s dětmi připravujeme na vstup do základní školy. Děti mohou navštěvovat zájmové kroužky angličtiny, dětské jógy a bruslení. 


Fotogalerie