Zpět
15.03.2019, Martina Holubová

Noc s Andersenem - městská knihovna 5. 4. - SLUNÍČKA

Tento den se děti, které vystupovaly na festivalu Mateřinka, znovu předvedou se svým vystoupením. Tentokrát v městské knihovně, v rámci akce "Noc s Andersenem". Všechny potřebné informace dostanete včas od svých p. učitelek. 


Fotogalerie