Zpět
10.06.2019, Dana Kulhánková

Platby

Výběr stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Výběr se uskuteční ve dnech 13. a 14. 6. 2019 od 6.15 do 15.00 hodin.
Prosíme rodiče, aby si k platbě připravili menší bankovky, děkujeme.

Provozní doba mateřské školy ve školním roce 2018/2019
je od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Stravné: děti do 6-ti let 32,- Kč na den; pokud dítě nejpozději do 31. 8. 2019 dovrší věku 7 let, platí dle platné legislativy již od září 2018 36,- Kč na den.
Celodenní docházka (děti do 6 let) činí 650,- Kč, popř. (děti do 7 let) 750,- Kč.

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 činí 650,- Kč měsíčně. Osvobozeny od úplaty jsou děti poslední rok před nástupem do základní školy (do 31. 8. 2019 dovršení 6 let) a dále děti, které čerpají odklad školní docházky.

 

Číslo účtu mateřské školy:
1000620714 / 0600

Jméno dítěte uvádějte jako variabilní symbol
nebo jako zprávu pro příjemce.

 

Příklady plateb:

Celodenní docházka:
Úplata za předškolní vzdělávání: 650,- Kč, stravné: 650,- Kč, celkem: 1300,- Kč

Předškolní děti:
Pouze stravné: 650,- Kč

Děti s odloženou školní docházkou:
Pouze stravné 750,- Kč


Fotogalerie