Zpět
21.05.2020, Martina Holubová

Fotografování předškoláků na tablo - 2. 6.

V úterý 2. 6. mezi osmou a devátou hodinou proběhne individuální fotografování budoucích školáků na školní zahradě. Děti, které chodí do mateřské školy, doprovodí jejich paní učitelky. Ostatní děti, které nyní do školky nedocházejí a rodiče nepodepsali Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, přijdou i s doprovodem dospělé osoby v rouškách!!! Budou se pohybovat pouze na školní zahradě a nesmí vstupovat do budovy. Současně je potřeba dodržovat doporučené dvoumetrové rozestupy. Dítě si bude moci roušku sundat pouze během samotného vyfotografování, pak si ji opět nasadí a s doprovodem ihned opustí areál mateřské školy. 

Děkujeme všem za pochopení těchto hygienických opatření a za vaši zodpovědnou spolupráci. 


Fotogalerie