Zpět

Novinky

Mimořádné vyúčtování k 30. 4.

Novinky

Úterý20.04.2021 Paní hospodářka provede mimořádné vyúčtování k 30. 4. Březen - budou vráceny veškeré platby na účty zákonných zástupců. Duben - stravné i školné bude vráceno všem dětem, které do mateřské školy po celý měsíc nechodily. Předškoláci uhradí stravné dle docházky a děti mladší (docházející na základě v…

Přečíst více

Fotografování předškoláků na tablo - 20. 4.

Novinky

Pátek09.04.2021 V úterý 20. 4. proběhne fotografování předškoláků, kteří v září nastupují do základní školy. Děti se budou fotografovat jednotlivě na školní zahradě a nebudou se potkávat s dětmi z jiných skupin. Pro rodiče jsou fotografie zdarma, platí mateřská škola.

Přečíst více

Doplnění informací k otevření mateřské školy dne 12. 4.

Novinky

Středa07.04.2021 Od 12. 4. mohou docházet do mateřské školy bez rozdílu věku také děti rodičů, kteří pracují v integrovaném záchranném systému a v krizové infrastruktuře. Konkrétně se jedná o tyto vybrané profese: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují p…

Přečíst více

Informace k otevření školy dne 12. 4.

Novinky

Středa07.04.2021 Vážení rodiče, dnes nám přišly datovou schránkou zásadní informace z MŠMT a MZDR k otevření školy i testování dětí. V pondělí 12. 4. se znovu otevírá naše školka, ale pouze pro děti předškoláky. Ty budou rozděleny do celkem tří tříd, aby jejich počet ve skupině nepřesáhl 15. Každá třída bude v pro…

Přečíst více

Otevření mateřské školy pouze pro předškolní děti od 12. 4.

Novinky

Pondělí29.03.2021 K dnešnímu dni jsme obdrželi následující informace od MŠMT: V pondělí 12. 4. by se měla mateřská škola znovu otevřít, ale zatím pouze pro předškoláky, děti narozené do 31. 8. 2015. Ty budou rozděleny do skupin - jednotlivých tříd, seznamy dětí budou vyvěšeny na vchodových dveřích obou pavilonů. Kaž…

Přečíst více

Pokyny k zápisu na školní rok 2021/2022

Novinky

Pátek19.03.2021 Zápis bude probíhat bez účasti dětí, a to od 5. do 16. 5. 2021. Veškeré dokumenty naleznete v sekci "Pro rodiče - Dokumenty". Vytiskněte a vyplňte "Žádost o přijetí" - nezapomeňte dole podepsat a doplnit datum vyplnění, nejdříve ale od 5. 5. Vytiskněte "Potvrzení praktického dětského lékař…

Přečíst více

Zapojení mateřské školy do projektu MAP ORP Louny II

Novinky

Středa17.03.2021 V rámci projektu MAP ORP Louny II byla realizována akce na podporu čtenářské pregramotnosti, do které se zapojila i naše mateřská škola, a to několika ilustracemi. Výstupem tohoto projektu je ebook - pohádka "Záchrana princezny Azy z planetky Axal". Pohádku najdete na tomto odkazu: https://www.skoly…

Přečíst více

Zápis do lounských základních škol - pro rodiče předškoláků

Novinky

Středa10.03.2021 Oznamujeme všem rodičům předškolních dětí, že letos se konají zápisy do 1. tříd základních škol od 12. do 22. 4. Bližší informace naleznete na webových stránkách příslušných základních škol. 

Přečíst více

Umístění dítěte do jiné MŠ v době našeho uzavření v létě

Novinky

Středa10.03.2021 Pokud budete potřebovat umístit vaše dítě do jiné mateřské školy,  je potřeba včas kontaktovat ředitelku dané školky. Ostatní mateřské školy jsou uzavřeny v tyto dny: MŠ ČSA                                                    1. 7. - 31. 7. MŠ Fugnerova                                         12. 7…

Přečíst více

Uzavření mateřské školy o letních prázdninách

Novinky

Úterý09.03.2021 Po dohodě se zřizovatelem bude tento školni rok mateřská škola uzavřena od 26. 7. do 31. 8. včetně.

Přečíst více

Přejít na stránku: 67918

Fotogalerie