Zpět
09.08.2023, Martina Holubová

Platby

Výběr stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Změna:

Platby v hotovosti je možno zaplatit v kanceláři hospodářky MŠ v době od 6.00 do 13.00 hodin, nejpozději do 15. dne daného měsíce. V případě nevyhovující doby výběru je možná domluva.
Prosíme rodiče, aby si k platbě připravili menší bankovky, děkujeme.

Provozní doba mateřské školy ve školním roce 2023/2024
je od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Stravné: děti do 6-ti let 45,- Kč na den; pokud ale dítě nejpozději do 31. 8. 2024 dovrší věku 7 let, platí dle platné legislativy již od 1. 9. 2023 částku 49,- Kč na den.
Celodenní docházka (děti do 6 let) činí 900,- Kč, popř. (děti do 7 let) 980,- Kč.

Úplata za předškolní vzdělávání (tzv. školné) ve školním roce 2023/2024 činí 660,- Kč měsíčně. Osvobozeny od úplaty jsou děti poslední rok před nástupem do základní školy (do 31. 8. 2024 dovršení 6 let) a dále děti, které čerpají odklad školní docházky.

 

Číslo účtu mateřské školy:
1000620714 / 0600

Jméno dítěte uvádějte jako variabilní symbol
nebo jako zprávu pro příjemce.

 

Příklady plateb:

Celodenní docházka:
Úplata za předškolní vzdělávání: 660,- Kč, stravné: 900,- Kč, celkem: 1560,- Kč

Předškolní děti:
Pouze stravné: 900,- Kč

Děti s odloženou školní docházkou:
Pouze stravné 980,- Kč


Fotogalerie