Zpět
21.10.2021, Dana Kulhánková

Platby

Výběr stravného a úplaty za předškolní vzdělávání

Změna:

Platby v hotovosti je možno zaplatit v kanceláři hospodářky MŠ v době od 6.00 do 13.00 hodin, nejpozději do 15. dne daného měsíce. V případě nevyhovující doby výběru je možná domluva.
Prosíme rodiče, aby si k platbě připravili menší bankovky, děkujeme.

Provozní doba mateřské školy ve školním roce 2021/2022
je od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Stravné: děti do 6-ti let 38,- Kč na den; pokud ale dítě nejpozději do 31. 8. 2022 dovrší věku 7 let, platí dle platné legislativy 42,- Kč na den.
Celodenní docházka (děti do 6 let) činí 760,- Kč, popř. (děti do 7 let) 840,- Kč.

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022 činí 550,- Kč měsíčně. Osvobozeny od úplaty jsou děti poslední rok před nástupem do základní školy (do 31. 8. 2022 dovršení 6 let) a dále děti, které čerpají odklad školní docházky.

 

Číslo účtu mateřské školy:
1000620714 / 0600

Jméno dítěte uvádějte jako variabilní symbol
nebo jako zprávu pro příjemce.

 

Příklady plateb:

Celodenní docházka:
Úplata za předškolní vzdělávání: 550,- Kč, stravné: 760,- Kč, celkem: 1310,- Kč

Předškolní děti:
Pouze stravné: 760,- Kč

Děti s odloženou školní docházkou:
Pouze stravné 840,- Kč


Fotogalerie