Zpět

Novinky

Polytechnický projekt - sluníčka a mravenci - 31. 5.

Novinky

Středa19.05.2021 V pondělí 31. 5. se na školní zahradě uskuteční polytechnický projekt s lektorkou, která s dětmi procvičí manipulaci s létajícími barvami, s magnetickou stavebnicí, děti si vyzkouší pracovat u polytechnického stolku a mnoho dalšího. Sluníčka začínají v 8:00 a mravenci v 10:00. Už teď se všichni těší…

Přečíst více

Kde najít pokyny k zápisu na další školní rok

Novinky

Středa05.05.2021 Vážení rodiče, všechny pokyny jsou již od března podrobně rozepsány v článku "Pokyny k zápisu na školní rok 2021/2022" - klikněte na "Novinky" v horní části úvodní stránky a pečlivě pročtěte. Připomínáme, že v obálce musíte odevzdat tři dokumenty - přihlášku, potvrzení od lékaře a kopii rodného lis…

Přečíst více

Pondělí 10. 5. otevření školky pro všechny děti

Novinky

Středa05.05.2021 V pondělí 10. 5. se mateřská škola otevírá pro všechny děti bez omezení. Už se na vás všechny moc těšíme. 

Přečíst více

Čarodějnické radovánky ve školce - 30. 4.

Novinky

Pátek23.04.2021 V pátek dne 30. 4. budeme mít ve školce "Čarodějnické radovánky". Děti již ráno přijdou do třídy v kostýmu a užijí si během čarodějnického dopoledne spoustu legrace. Již nyní se těšíme na krásné kostýmy.

Přečíst více

Projektový den "Země má svátek" - 22. 4.

Novinky

Středa21.04.2021 Ve čtvrtek dne 22. 4. proběhne v naší školce projektový den s názvem "Země má svátek". Zapojí se do něj všechny přítomné děti. Čeká na ně povídání o naší planetě, cestování za poznáním naší Země, pokusy s vodou, stavba planety Země ze stavebnic a víček, sledování naučného DVD Kostičky, plnění úkolů …

Přečíst více

Mimořádné vyúčtování k 30. 4.

Novinky

Úterý20.04.2021 Paní hospodářka provede mimořádné vyúčtování k 30. 4. Březen - budou vráceny veškeré platby na účty zákonných zástupců. Duben - stravné i školné bude vráceno všem dětem, které do mateřské školy po celý měsíc nechodily. Předškoláci uhradí stravné dle docházky a děti mladší (docházející na základě v…

Přečíst více

Fotografování předškoláků na tablo - 20. 4.

Novinky

Pátek09.04.2021 V úterý 20. 4. proběhne fotografování předškoláků, kteří v září nastupují do základní školy. Děti se budou fotografovat jednotlivě na školní zahradě a nebudou se potkávat s dětmi z jiných skupin. Pro rodiče jsou fotografie zdarma, platí mateřská škola.

Přečíst více

Doplnění informací k otevření mateřské školy dne 12. 4.

Novinky

Středa07.04.2021 Od 12. 4. mohou docházet do mateřské školy bez rozdílu věku také děti rodičů, kteří pracují v integrovaném záchranném systému a v krizové infrastruktuře. Konkrétně se jedná o tyto vybrané profese: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují p…

Přečíst více

Informace k otevření školy dne 12. 4.

Novinky

Středa07.04.2021 Vážení rodiče, dnes nám přišly datovou schránkou zásadní informace z MŠMT a MZDR k otevření školy i testování dětí. V pondělí 12. 4. se znovu otevírá naše školka, ale pouze pro děti předškoláky. Ty budou rozděleny do celkem tří tříd, aby jejich počet ve skupině nepřesáhl 15. Každá třída bude v pro…

Přečíst více

Otevření mateřské školy pouze pro předškolní děti od 12. 4.

Novinky

Pondělí29.03.2021 K dnešnímu dni jsme obdrželi následující informace od MŠMT: V pondělí 12. 4. by se měla mateřská škola znovu otevřít, ale zatím pouze pro předškoláky, děti narozené do 31. 8. 2015. Ty budou rozděleny do skupin - jednotlivých tříd, seznamy dětí budou vyvěšeny na vchodových dveřích obou pavilonů. Kaž…

Přečíst více

Přejít na stránku: 2456

Fotogalerie